Služby

Společnost AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost má ve svém strojovém parku dostatek nové kvalitní zemědělské techniky, kterou je schopna v závislosti na vlastní potřebě a vytížení zajistit a poskytnou kvalitní služby pro cizí subjekty.

Jedná se zejména o:

  • Sklizeň obilovin a řepky skl. mlátičkou Claas
  • Sečení píce výkonnou linkou o záběru 6 m
  • Lisování sena, slámy do kulatých balíků
  • Traktorovou dopravu na menší a střední vzdálenosti
  • Práce teleskopickým manipulátorem
  • Rozmetání chlévského hnoje výkonnou linkou
  • Mulčování travních porostů, příp. kukuřičných zbytků
  • Výrobu krmných směsí dle požadované receptury