Výrobna krmných směsí

Výrobna krmných směsí v Bystrém zahájila zkušební provoz v září 1992 po přestavbě z výrobny slamnatých granulí pro skot. Na základě platné legislativy byla v roce 1994 zaregistrována pro výrobu a prodej kompletních krmných směsí pro prasata a doplňkových krmných směsí pro skot (viz žádost a rozhodnutí o registraci, osvědčení o odborné způsobilosti pro výrobu krmiv).

Vzhledem ke zpřísňujícím se legislativním požadavkům na technologii výroby, požadavkům na hygienu a zdravotní nezávadnost krmiv prošla výrobna ještě několikrát schvalovacími řízeními a přeregistrací (viz rozhodnutí ÚKZÚZ Praha ze dne 21.6.2004, 30.6.2005 a 9.6.2008). Významná byla přeregistrace z 30.06.2005, která opravňuje k výrobě a prodeji krmiv s použitím doplňkových látek a s použitím premixů nad 0,2% hmotnosti krmiva. Nejednalo se pouze o administrativní krok, ale bylo nutné předvést před pověřenými pracovníky ÚKZÚZ, že výrobna splňuje veškeré náročné požadavky stanovené zákonem pro tento druh výroby.

Od roku 2008 je zaveden systém ověření a kontroly kritických bodů (HACCP).

VKS Bystré v současné době vyrábí krmné směsi pro svoji potřebu pro skot, prodejem se téměř nezabývá. Receptury jsou aktuálně sestavovány podle kontrétní potřeby odbornými specialisty na výživu zvířat.