Živočišná výroba

Toto odvětví zemědělské výroby v AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost prochází pozvolným procesem reorganizace. Dnes je živočišná výroba v podniku reprezentována chovem českého strakatého skotu v uzavřeném obratu stáda. Je produkováno kvalitní kravské mléko a jatečný skot - mladí býci. Od roku 1997 se postupně zrekonstruovaly všechny vazné stáje na stáje s volným stelivovým ustájením. K dořešení zůstává zastaralá technologie a provoz v odchovu telat. Celk. počet chovaného českého strakatého skotu je asi 1 100 ks., stavy dojnic se pohybují v rozmezí 400 - 420 ks., výkrmna býků je pro 140 ks, zbytek jalovice a telata. Roční výroba mléka je asi 2 400 000 lt.